GD Omsorg är ett serviceföretag inom hemtjänst och städservice.

Gulle Demir Verksamhetschef / Operation manager

Gulle Demir
Verksamhetschef / Operation manager

Vår ledstjärna är hög servicenivå. Oavsett inom vilket område ni önskar våra tjänster så ska ni som kund eller brukare alltid kunna lita på att servicen ni får är 100 procent tillförlitlig.

GD Omsorg är sedan år 2009 godkänd som hemtjänstutförare. Det betyder att du som har hemtjänst får välja oss som utförare inom bo-service och personlig omvårdnad.

Med vår flexibilitet och vårt kvalitetstänkande vill vi göra allt vi kan för att du ska vara nöjd med oss. Hos oss får du en personlig kontaktperson för att du ska känna dig trygg.


Our leading motto is a high service standard. No matter which one of our services you choose we will guarantee you 100 percent reliability.

Since 2009 GD Service is an approved home care provider. This means that if you have home care you get to choose us as providers within bo- service and personal home care.

With our flexibility and our quality, we want to do everything we can for you to be happy with us. We give you a personal contact to make you feel safe.