Vi erbjuder Privat hemtjänst och Städservice.
Vår ledstjärna är hög servicenivå. Oavsett inom vilket område ni önskar våra tjänster så ska ni som kund alltid kunna lita på att servicen ni får är 100 procent tillförlitlig.

GD Omsorg är en del av din framtid!

Vi har lång och gedigen erfarenhet från äldreomsorg och hemtjänst. Vi vill vara med och skapa framtidens äldreomsorg och hemtjänst där servicegrad och kvalitet är honnörsord.

Service och kvalitet

Med service menar vi att allt vi gör är på brukarens villkor. Vi erbjuder de tjänster som brukaren efterfrågar och önskar på de tider som passar brukaren.

Med kvalitet menar vi att vi säkerställer att all vår personal är utbildad och har erfarenhet inom omsorgsområdet. Samt att de har en hög servicekänsla med en positiv personlighet som sätter dig i främsta rummet. Vår ambition är också att varje brukare ska ha en kontaktperson hos oss. Det skapar trygghet.

Vi genomför kontinuerlig uppföljning med alla våra brukare för att säkerställa att våra tjänster fungerar till belåtenhet. Uppföljningen sker oftast genom hembesök av undertecknad. Det är viktigt att våra brukare kan känna trygghet att diskutera sin situation med oss. Vår strävan och vår ambition är att brukaren ska vara nöjd med alla de tjänster GD Omsorg utför.

Språklig kompetens

Ett område som vi anser vara av största vikt är att kommunikationen mellan oss och brukaren fungerar. Vi behärskar flera språk och ser till att vi får tag i personal med den språkliga kompetens som efterfrågas.

Vi är till för våra brukare!

Gulle Demir, ägare och grundare av GD Omsorg