GD Service omsorg

Eget val inom hemtjänsten!

GD Omsorg utför insatser inom service och personlig omvårdnad

GD Omsorg är sedan år 2009 godkänd som hemtjänstutförare. Det betyder att du som har hemtjänst får välja oss som utförare inom Bo-service, personlig omvårdnad och matkorg. Insatserna kräver biståndsbeslut och utgår från ditt individuella behov. Priset är detsamma oavsett vilken utförare du väljer. Det är du som bestämmer hur din hemtjänst skall se ut i framtiden.

Vi hoppas förstås att du vill att GD Omsorg ska vara en del av din framtid!

Med vår flexibilitet och vårt kvalitetstänkande vill vi göra allt vi kan för att du ska vara nöjd med oss. Hos oss får du en personlig kontaktperson för att du ska känna dig extra trygg.

Språklig och kulturell anpassning

Vårt omsorgsarbete bygger på professionell och personlig service, med språklig och kulturell anpassning. Även maten vi levererar kommer att vara personligt och kulturellt anpassad.

Våra trevliga och kompetenta medarbetare ger dig precis den omsorg du vill ha. Det är ditt eget val som styr oavsett vilken tjänst du väljer hos oss.

Vi sätter din trygghet och dina önskemål främst. Det betyder bland annat att vi kommer att ha ett nära samarbete med dina övriga sjukvårdskontakter för att helheten skall fungera för dig. Det kan till exempel handla om arbetsterapeut, hemsjukvård,

Vi ställer upp för dig!

Om du redan har en utförare som du inte är nöjd med kan du byta till oss genom att tala med din äldrelots eller oss. Du som är anhörig och som vill veta mer om hur hemtjänst för en anhörig fungerar är välkommen att kontakta oss!

Kontakt

GD Service & Omsorg AB
Järnvägsgatan 2A
582 22 Linköping
info@gd-service.se
Telefon

Fotolia_72118082_Subscription_Monthly_M.jpg

DENNA HJÄLP KAN DU FÅ FRÅN OSS PÅ GD SERVICE.

Personlig omvårdnad (07.00-22.00)

Personlig omvårdnad. Du kan utifrån dina behov få hjälp med till exempel personlig hygien, på- och avklädning, bäddning, toalettbesök, förflyttningar, stöd vid måltid, diskning, tillsyn, dusch och utevistelse. I personlig omvårdnad ingår även ledsagning liksom socialt stöd för att kunna delta i olika typer av samhälls-, fritids- eller nöjesaktiviteter.

BO service (07.00-17.00)

Regelbunden tvätt,inköp, och städhjälp enligt önskemål på en bestämd tid och dag